Persatuan Penembak Indonesia (PERBAKIN)


NAMA CABOR                                                  

Persatuan Penembak Indonesia (PERBAKIN) Kota Malang

ALAMAT DAN KONTAK

CABOR                                                                 

Alamat : Stadion Gajayana Lantai 3 – Jl. Tenes, Kota Malang

Kontak : Yuli Soedarman              HP. 081 232 975 032

                 Ratnawati Murwatini   HP. 082 141 888 063


SUSUNAN PENGURUS                                  

PEMBINA

      Dispora Kota Malang

      KONI Kota Malang

PENASIHAT

      Husni Ali

      Gembong Priyosetiaji

KETUA

      Alie Mulyanto

WAKIL KETUA I

      Nuzulkifli

WAKIT KETUA II

      Achmad Mabrur

SEKRETARIS

      Bogey Muhaimin

WAKIL KEKRETARIS

      Tri Sakti Oktaviani

BENDAHARA

      Roy Alldila

WAKIL BENDAHARA

      Yulius Prabowo

BIDANG ORGANISASI

      1. Adrian Sebodo (koordinator)

      2. Djoko Sudarto

BIDANG HUMAS

      1. Mirza Ronald Adisaputra (koordinator)

      2. Mohamad Isa Ashari

      3. Suparno

BIDANG USAHA DAN DANA

      1. Ferrary Gultom (koordinator)

      2. Harmin Digira

BIDANG PERTANDINGAN

      1. Hari Kustono

      2. Faris Pamungkas Wicaksono

BIDANG PEMBINAAN PRESTASI

      1. Medy Audito

      2. Nurika Dyah

BIDANG SARANA PRASARANA

      1. Slamet Subari

      2. Agus Prayitno

 

JUMLAH DAN NAMA PELATIH                   

1.   Yulia Soedarman (Air Rifle dan Air Pistol)

2.   Buyung WIrasurya (AA-IPSC)

 

LOKASI DAN JADWAL

LATIHAN CABOR

Lokasi Latihan : Depan Sekretariat PERBAKIN Kota Malang

                             Stadion Gajayana Lantai 3 – Jl. Tenes, Kota    Malang

Jadwal Latihan Cabor : Setiap Hari (15.30-17.30) (90 menit)

                                          Libur Sekolah (09.00-14.00)

                                          Sabtu dan Minggu (Latihan Fisik)

 


0 komentar:

Post a Comment